13 câu nói được sử dụng phổ biến nhất 2018

Mỗi năm lại xuất hiện những câu nói mới ấn tượng và được sử dụng nhiều nhất ở giới trẻ. Dưới đây là những câu nói như thế xuất hiện năm 2018 và khả năng vẫn được sử dụng phổ biến vào năm 2019

1. Quan trọng là thần thái

1. Quan trọng là thần thái ,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

2. Người lạ ơi, cho tôi mượn…(muốn mượn gì thì cứ điền vào) Câu giải thích “hợp tình” nhất

2. Người lạ ơi, cho tôi mượn…(muốn mượn gì thì cứ điền vào) Câu giải thích “hợp tình” nhất,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

3. Trời ơi, tin được không?

3. Trời ơi, tin được không? ,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

4. "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em"

4. "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em",câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

5. Quỳnh ơi! Dượng đây!

5. Quỳnh ơi! Dượng đây!,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

6. “Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này”

6. “Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này”,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

7. "Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời"

7. "Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời" ,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

8. Anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần có lí do thôi!"

8. Anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần có lí do thôi!",câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

9. Cuộc sống mà!

  9. Cuộc sống mà! ,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

10. Thời buổi này thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ nịnh bợ là sống sót!

10. Thời buổi này thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ nịnh bợ là sống sót!,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

11. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi

11. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

12. Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay

12. Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

13. Dành cả thanh xuẩn để....

13. Dành cả thanh xuẩn để....,câu nói phổ biến,2018,cộng đồng mạng

Trên đây là những câu nói được sử dụng phổ biến nhất năm nay. Bạn thích thú với câu nói nào nhất?