13 loài cây vô cùng kỳ lạ và đẹp như được mang đến từ hành tinh khác

Chúng tôi ở Ohay TV sưu tập những loài cây kỳ lạ nhất, độc đáo và đẹp nhất; những loài cây mà bạn không tin rằng nó đến từ hành tinh chúng ta mà từ một thế giới khác.

Cây hình cây nấm

Cây hình cây nấm,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây Ficus, Philippines

Cây Ficus, Philippines,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây xoài dưới nước

Cây xoài dưới nước,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Những cây cây cẩm qùi ở Madagascar

Những cây cây cẩm qùi ở Madagascar,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây bách, Hồ Caddo

Cây bách, Hồ Caddo ,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây Wisteria, Nhật Bản

Cây Wisteria, Nhật Bản,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây bạch đàn cầu vồng , Hawaii

Cây bạch đàn cầu vồng , Hawaii,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây máu rồng, đảo Socotra

Cây máu rồng, đảo Socotra,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây thông nón gai, cây sống lâu đời nhất trên Trái đất, hơn 5000 năm tuổi

Cây thông nón gai, cây sống lâu đời nhất trên Trái đất, hơn 5000 năm tuổi,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Một cây rung động, Namibia

Một cây rung động, Namibia,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Một phong Nhật Bản

Một phong Nhật Bản,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây Frankenstein

Cây Frankenstein,thực vật,cây cối,loài cây lạ

Cây Chai, đảo Socotra

Cây Chai, đảo Socotra,thực vật,cây cối,loài cây lạ