13 nghệ sỹ xăm hình lừng danh thế giới

Xăm trổ với nhiều không có gì là đẹp đẽ, hay ho nhưng đối với những nghệ sỹ xăm hình lừng danh sau đây, họ say mê, yêu thích, sáng tạo và chìm đắm trong môn nghệ thuật này.

Họ là những nghệ sỹ thực thụ và tài năng, những con người đầy sáng tạo thể hiện tinh tế trong công việc.

Xăm trổ với nhiều không có gì là đẹp đẽ, hay ho nhưng đối với những nghệ sỹ xăm hình lừng danh thế giới sau đây, họ say mê, yêu thích, sáng tạo và chìm đắm trong môn nghệ thuật này.

Cùng xem qua họ là ai nhé!

1. Amanda Wachob - Brooklyn, N.Y.

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

2. Chaim Machlev - Berlin, Germany

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

3. Alice Carrier - Portland, Ore.

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

4. Ien Levin - Kiev, Ukraine

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

5. David Hale - Athens, Ga

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

6. Kenji Alucky - Hokkaido, Japan

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

7. Marcin Aleksander Surowiec - Warsaw, Poland

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

8. Madame Chän - Berlin, Germany

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

9. Mariusz Trubisz - Wroclaw, Poland

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

10. Ondrash - Znojmo, Czech Republic

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

11. Sasha Unisex - St. Petersburg, Russia

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

12. Peter Aurisch - Berlin, Germany

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm

13. Xoïl - Paris, France

ảnh hình xăm,nghệ sỹ,nghệ nhân,xăm nghệ thuật,xăm hình đẹp nhất,nghệ sĩ xăm