13 sự khác biệt giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Những phân tích và so sánh giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả dựa trên sự tìm hiểu của Bright Side sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các đặc điểm công việc của mình.

Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng siêu bận rộn trong công việc có nghĩa là rất hiệu quả và có một ngày hiệu quả, nhưng nó thực sự là một quan niệm sai lầm. Bận rộn không có nghĩa là bạn đang có hiệu quả và có hiệu quả không có nghĩa là phải làm việc cả ngày ở chế độ không ngừng. Dưới đây là những phân tích và so sánh giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả dựa trên sự tìm hiểu của Bright Side sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn:

người bận rộn hành động như thể họ có một nhiệm vụ nghiêm trọng còn người hiệu quả có một nhiệm vụ cho toàn bộ cuộc sống của họ

người bận rộn hành động như thể họ có một nhiệm vụ nghiêm trọng còn người hiệu quả có một nhiệm vụ cho toàn bộ cuộc sống của họ,người bận rộn,làm việc hiệu quả,sự khác biệt

người bận rộn có nhiều ưu tiên trong khi người hiệu quả chỉ có một vài ưu tiên

người bận rộn có nhiều ưu tiên trong khi người hiệu quả chỉ có một vài ưu tiên,người bận rộn,làm việc hiệu quả,sự khác biệt

người bận rộn nói 'Có' rất nhanh chóng còn người hiệu quả suy nghĩ hai lần trước khi nói có

 người bận rộn nói 'Có' rất nhanh chóng còn người hiệu quả suy nghĩ hai lần trước khi nói có,người bận rộn,làm việc hiệu quả,sự khác biệt

người bận rộn tập trung vào hành động còn người hiệu quả tìm hiểu rõ ràng trước khi hành động

người bận rộn tập trung vào hành động còn người hiệu quả tìm hiểu rõ ràng trước khi hành động,người bận rộn,làm việc hiệu quả,sự khác biệt

người bận rộn giữ tất cả các cửa ra vào mở còn người hiệu quả đóng tất cả các cửa ra vào

người bận rộn giữ tất cả các cửa ra vào mở còn người hiệu quả đóng tất cả các cửa ra vào,người bận rộn,làm việc hiệu quả,sự khác biệt

người bận rộn nói chuyện về việc họ bận thế nào còn người hiệu quả để cho kết quả nói thay mình

người bận rộn nói chuyện về việc họ bận thế nào còn người hiệu quả để cho kết quả nói thay mình,người bận rộn,làm việc hiệu quả,sự khác biệt

Vẫn Còn, Click để xem tiếp