TienNguyen 5 năm trước

13 thìa múc kem đầy màu sắc vừa nhìn đã muốn ăn ngay

Với 13 thìa múc kem đầy màu sắc dưới đây, bạn sẽ ngay lập tức muốn làm cho mình một ly kem mát lạnh.

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/a.jpg" style="height:645px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">C&ograve;n g&igrave; hấp dẫn hơn một th&igrave;a m&uacute;c kem lại c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng như một ly kem ngon tuyệt</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/b.jpg" style="height:461px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Những chiếc th&igrave;a nhỏ nhắn đầy m&agrave;u sắc n&agrave;y khiến cho đĩa kem trở n&ecirc;n độc đ&aacute;o hơn&nbsp;</p> <p style="text-align:left">[qcngang]</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/c.jpg" style="height:645px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Kh&oacute; ai c&oacute; thể cầm l&ograve;ng được trước một bộ ly th&igrave;a ton-sur-ton bắt mắt thế n&agrave;y</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/d.jpg" style="height:645px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Qu&aacute; dễ thương ! Người bạn n&agrave;y sẻ gi&uacute;p bạn giải tỏa sự n&oacute;ng bức ngay tức th&igrave;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/e.jpg" style="height:508px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Mới chỉ ăn một th&igrave;a&nbsp;nhưng tưởng chừng như đ&atilde; thưởng thức cả một c&acirc;y kem</p> <p style="text-align:left">[qcngang]</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/f.jpg" style="height:793px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">H&atilde;y tạo ra một th&aacute;p kem h&igrave;nh trụ với th&igrave;a kem n&agrave;y</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/g.jpg" style="height:990px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Thiết kế phức tạp n&agrave;y gi&uacute;p việc bỏ kem ra dễ d&agrave;ng hơn. Sự kết hợp giữa hai m&agrave;u đỏ v&agrave; hồng khiến chiếc th&igrave;a trở n&ecirc;n bắt mắt hơn</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/h.jpg" style="height:484px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Được l&agrave;m thủ c&ocirc;ng với bề mặt s&aacute;ng b&oacute;ng, chiếc th&igrave;a khiến cho cả kh&ocirc;ng gian th&ecirc;m sang trọng</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/l.jpg" style="height:772px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Một bộ th&igrave;a đủ m&agrave;u sắc cho, đủ t&ugrave;y chọn cho những ai muốn m&igrave;nh l&agrave; độc nhất, kể cả l&uacute;c ăn kem</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/m.jpg" style="height:645px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Thiết kế đơn giản d&agrave;nh cho nh&agrave; bếp nhưng vẫn rất độc đ&aacute;o</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/n.jpg" style="height:429px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Thiết kế tay cầm uốn lượn gi&uacute;p việc sử dụng dễ d&agrave;ng hơn</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/o.jpg" style="height:645px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Kem thường đi k&egrave;m với b&aacute;nh, bộ th&igrave;a n&agrave;y sẽ l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; rất tuyệt cho những bữa tiệc t&acirc;n gia hay sinh nhật</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/p.jpg" style="height:645px; width:645px" /></p> <p style="text-align:center">Thiết kế cổ điển&nbsp;kết hợp với m&agrave;u xanh pastel mang đến c&aacute;i nh&igrave;n tươi mới, thanh m&aacute;t đ&uacute;ng chất của kem</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...