14 câu nói bất hủ của những doanh nhân nổi tiếng thế giới

Ohay gửi đến bạn 14 câu nói bất hủ của những doanh nhân nổi tiếng thế giới, chúng sẽ truyền cảm hứng và giúp bạn tạo ra sự đột phá trong sự nghiệp, bất kể mục tiêu của bạn là gì.

1. Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách để thực hiện nó dễ dàng. - Bill Gates (Nhà đồng sáng lập Microsoft)

1. Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách để thực hiện nó dễ dàng. - Bill Gates (Nhà đồng sáng lập Microsoft),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới

2. Nếu bạn không mắc lỗi vậy thì bạn cũng không ra quyết định. - Catherine Cook (Nhà đồng sáng lập MeetMe)

2. Nếu bạn không mắc lỗi vậy thì bạn cũng không ra quyết định. - Catherine Cook (Nhà đồng sáng lập MeetMe),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới

3. Cách để bắt đầu là thôi nói và bắt tay vào thực hiện. - Walt Disney (Nhà đồng sáng lập hãng Walt Disney)

3. Cách để bắt đầu là thôi nói và bắt tay vào thực hiện. - Walt Disney (Nhà đồng sáng lập hãng Walt Disney),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới

4. Trong tương lai sẽ không có những nhà lãnh đạo nữ mà chỉ có những nhà lãnh đạo. - Sheryl Sandberg (Giám đốc tác nghiệp của Facebook)

4. Trong tương lai sẽ không có những nhà lãnh đạo nữ mà chỉ có những nhà lãnh đạo. - Sheryl Sandberg (Giám đốc tác nghiệp của Facebook),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới

5. Đừng bao giờ từ bỏ bởi vì bạn chẳng biết được lần cố gắng tiếp theo sẽ là lần nó hiệu quả. - Mary Kay Ash (Nhà sáng lập Tập đoàn mỹ phẩm Mary Kay)

5. Đừng bao giờ từ bỏ bởi vì bạn chẳng biết được lần cố gắng tiếp theo sẽ là lần nó hiệu quả. - Mary Kay Ash (Nhà sáng lập Tập đoàn mỹ phẩm Mary Kay),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới


6. Đừng lo sợ thất bại. Bạn chỉ cẩn đúng một lần trong đời. - Drew Houston (Nhà đồng sáng lập và CEO của Dropbox)

6. Đừng lo sợ thất bại. Bạn chỉ cẩn đúng một lần trong đời. - Drew Houston (Nhà đồng sáng lập và CEO của Dropbox),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới

7. Quá ít tự tin, bạn chẳng thể hành động. Quá tự tin, bạn lại chẳng thể lắng nghe. - John Maede (Nhà thiết kế đồ họa)

7. Quá ít tự tin, bạn chẳng thể hành động. Quá tự tin, bạn lại chẳng thể lắng nghe. - John Maede (Nhà thiết kế đồ họa),câu nói bất hủ,câu nói hay,câu nói truyền cảm hứng,tạo đột phá trong sự nghiệp,doanh nhân nổi tiếng thế giới

Vẫn Còn, Click để xem tiếp