14 kỉ niệm tuổi thơ con nít bây giờ không thể hiểu được

Có những thứ kỷ niệm gắn liền với một thời tuổi thơ dữ dội của 8x, 9x mà tụi con nít bây giờ không thể hiểu được.

Khi mà truy cập vào internet không thành công…

Khi mà truy cập vào internet không thành công…,tuổi thơ dữ dội

Trò chơi pinball…

Trò chơi pinball…,tuổi thơ dữ dội

Khi bạn phải dậy sớm để xem bộ phim hoạt hình yêu thích…

Khi bạn phải dậy sớm để xem bộ phim hoạt hình yêu thích…,tuổi thơ dữ dội

Trò chơi xếp bài!

Trò chơi xếp bài!,tuổi thơ dữ dội

Khi dàn máy hát của bạn không thể đọc được cái đĩa vừa được sao chép…

Khi dàn máy hát của bạn không thể đọc được cái đĩa vừa được sao chép…,tuổi thơ dữ dội

Ôi! Thời gian download…

Ôi! Thời gian download…,tuổi thơ dữ dội

Khi bạn mất viên bi của ‘con chuột máy tính’…

Khi bạn mất viên bi của ‘con chuột máy tính’…,tuổi thơ dữ dội

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: tuổi thơ dữ dội,