15 Bản đồ độc đáo chưa từng được đưa vào sách vở

Có thể bạn đã từng được thấy và học qua nhiều loại bản đồ khác nhau từ các môn học ở trường. Tuy nhiên với những bản đồ dưới đây thì bạn sẽ thấy chúng thật sự m

Có thể bạn đã từng được thấy và học qua nhiều loại bản đồ khác nhau từ các môn học ở trường. Tuy nhiên với những bản đồ dưới đây thì bạn sẽ thấy chúng thật sự mới lạ, bởi những bản đồ này chưa hề được đưa vào sách vở cũng như chương trình giảng dạy ở nhà trường. Hãy cùng theo dõi qua bài viết để xem đó là những bản đồ gì nhé!

1. Bản đồ thế giới theo cách nhìn của người Mỹ.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

2. Châu Âu theo cách nhìn của người Mỹ.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

3. Bản đồ các quốc gia không sử dụng hệ đơn vị mét.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

4. Bản đồ 22 quốc gia ở Châu Âu chưa từng bị xâm chiếm.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

5. Siêu lục địa Pangea.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ


6. Bản đồ thể hiện mức độ "hạnh phúc" của các quốc gia.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

7. Các quốc gia có chế độ nghỉ phép được trả lương.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

8. Bản đồ với tên các quốc gia được đặt theo những Họ phổ biến của người Châu Âu.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

9. Bản đồ thể hiện sự khác nhau khi tham gia giao thông của các quốc gia (đi bên phải hay bên trái con đường).

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

10. Bản đồ phân chia múi giờ của châu Nam Cực.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

11. Bản đồ thể hiện mức độ sử dụng internet hàng ngày trên thế giới.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

12. Những tuyến đường hàng không bận rộn nhất.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

13. Những khu vực có thể sử dụng chế độ xem phố của dịch vụ Google Maps.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

14. Nghề được trả lương cao nhất của từng quốc gia.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

15. Bản đồ mật độ dân số.

ảnh Bản đồ độc đáo,bản đồ không có trong sách,bản đồ không được học ở trường,bản đồ

Nguồn : higherperspectives