15 bức ảnh áp dụng kỹ thuật đổ bóng vô cùng ấn tượng

Các bức ảnh dưới đây sẽ khiến bạn trầm trồ khen ngợi về độ ấn tượng của chúng. Cùng với chút sáng tạo, bạn cũng có thể tự thực hiện bộ ảnh ấn tượng cho riêng mình.

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

,nhiếp ảnh,ảnh đẹp,ảnh đổ bóng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp