15 bức ảnh minh họa về thế giới ngày nay khiến bạn suy nghĩ

Dưới đây là 15 tác phẩm hay nhất của họa sĩ Elia Colombo, phản ánh thời đại mà chúng ta đang sống. Hãy suy ngẫm cùng chúng tôi, đây chính là những hình ảnh phản chiếu thực sự thế giới ngày nay.

1. Giết thời gian

1. Giết thời gian,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

2. Luyện tập trên mạng xã hội

2. Luyện tập trên mạng xã hội,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

3. Những tù nhân

3. Những tù nhân,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

4. Đố kỵ từ bên trong

4. Đố kỵ từ bên trong,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

5. Có một công việc

5. Có một công việc,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

6. Văn hóa

6. Văn hóa,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

7. Tôi là ai?

7. Tôi là ai?,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

8. Cơn sốt của tối thứ bảy

8. Cơn sốt của tối thứ bảy,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống


9. Giáo dục ép buộc

9. Giáo dục ép buộc,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

10. Liều dùng mỗi ngày của thuyết hư vô

10. Liều dùng mỗi ngày của thuyết hư vô,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

11. Bị đánh cắp nhận dạng

11. Bị đánh cắp nhận dạng,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống


12. Nhân tính, một căn bệnh thoái hóa

12. Nhân tính, một căn bệnh thoái hóa,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

13. Tốt hơn tin tức

13. Tốt hơn tin tức,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

14. Sức mạnh tiếp thị

14. Sức mạnh tiếp thị,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống


15. Sự trả thù

15. Sự trả thù,ảnh minh họa,ảnh suy ngẫm,hiện thực cuộc sống

Ảnh: Elia Colombo

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm