15 câu nói truyền cảm hứng của Cựu Tổng thống Nelson Mandela

Dưới đây là 15 câu nói truyền cảm hứng của Cựu Tổng thống Nelson Mandela giúp chúng ta đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn.

1. Mọi thứ luôn có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được thực hiện.

1. Mọi thứ luôn có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được thực hiện.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

2. Nhờ tổ tiên, tôi được sinh ra để chỉ huy.

2. Nhờ tổ tiên, tôi được sinh ra để chỉ huy.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

3. Khi con người quyết tâm, họ có thể vượt qua bất cứ điều gì.

3. Khi con người quyết tâm, họ có thể vượt qua bất cứ điều gì.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

4. Một cái đầu giỏi và một trái tim tốt đẹp luôn là sự kết hợp đáng gờm.

4. Một cái đầu giỏi và một trái tim tốt đẹp luôn là sự kết hợp đáng gờm.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

5. Khi nước bắt đầu sôi, việc tắt lửa là chuyện điên rồ.

5. Khi nước bắt đầu sôi, việc tắt lửa là chuyện điên rồ.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

6. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

6. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

7. Oán giận giống như tự mình uống thuốc độc rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù của mình vậy.

7. Oán giận giống như tự mình uống thuốc độc rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù của mình vậy.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

8. Từ chối nhân quyền của nhân dân là thách thức nhân tính của họ.

8. Từ chối nhân quyền của nhân dân là thách thức nhân tính của họ.,câu nói truyền cảm hứng,câu nói hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Cựu Tổng thống Nelson Mandela

Vẫn Còn, Click để xem tiếp