15 kiểu buộc dây giày đẹp nhất

Nếu biết 15 kiểu buộc dây giày đẹp nhất dưới đây, bạn sẽ thấy công việc buộc dây giày hết sức thú vị đấy.

Mỗi người thường chỉ sử dụng một kiểu buộc dày và đôi khi bạn cảm thấy nó thật phiền phức, tuy nhiên nếu biết 15 kiểu buộc dây giày dưới đây, mình tin bạn sẽ thấy chúng hết sức thú vị đấy.

1. Phương pháp buộc xiên

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

2. Phương pháp giống như bậc cầu thang

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

3. Phương pháp đường thẳng gắn liền với xiên

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

4. Phương pháp hình ô vuông chéo

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

5. Phương pháp thắt nút chéo

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

6. Phương pháp truyền thống

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

7. Phương pháp vòng nút

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

8. Phương pháp thắt nút chuyên sâu

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

9. Phương pháp khối vuông gắn liền

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

10. Phương pháp xoắn ốc

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

11. Phương pháp hai đường thẳng song song

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

12. Phương pháp buộc dây ở giữa

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

13. Phương pháp xoay vòng

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

14. Phương pháp thay đổi

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

15. Phương pháp 2 màu đơn giản

ảnh buộc dây giày,mẹo vặt cuộc sống

Như vậy là bạn đã vừa xem xong 15 cách buộc dây giày đẹp nhất, thực hành ngay xem nhé!