15 nàng công chúa Disney mới lạ trong dáng vẻ các Anime

Những bức vẽ này là sự pha trộn ấn tượng giữa phong cách Anime và các nhân vật hoạt hình Disney.

Những bức vẽ độc đáo này là của họa sỹ Maryam. Cô là fan hâm mộ của các nhân vật Disney cũng như các Anime.

Cô luôn cho rằng Anime và Manga là nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật bất tận của mình. Nguồn cảm hứng ấy đã khơi dậy trong cô ý tưởng kết hợp với nhân vật hoạt hình Disney với các Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime

,Nhân vật Disney,nhân vật Anime,nhân vật Disney dáng vẻ Anime