15 ngạn ngữ Pháp đáng suy ngẫm bạn không nên bỏ qua

Hãy cùng Ohay suy ngẫm và chiêm nghiệm 15 ngạn ngữ Pháp dưới đây nhé, chắc chắn bạn sẽ ngộ ra được rất nhiều bài học cuộc sống.

1. Ghi tổn hại xuống cát, khắc tử tế lên cẩm thạch.

1. Ghi tổn hại xuống cát, khắc tử tế lên cẩm thạch.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

2. Ngoại lệ chứng minh sự tồn tại của quy tắc.

2. Ngoại lệ chứng minh sự tồn tại của quy tắc.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

3. Mỗi quốc gia đều có một linh hồn và linh hồn của Pháp là bình đẳng.

3. Mỗi quốc gia đều có một linh hồn và linh hồn của Pháp là bình đẳng.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

4. Một người thợ tệ luôn đổ lỗi cho công cụ của mình.

4. Một người thợ tệ luôn đổ lỗi cho công cụ của mình.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

5. Một kẻ nói dối nên có một trí nhớ tốt.

5. Một kẻ nói dối nên có một trí nhớ tốt.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

6. Một con mèo bị phỏng luôn sợ nước lạnh.

6. Một con mèo bị phỏng luôn sợ nước lạnh.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

7. Ai sợ đau khổ thực sự đã chịu đựng đau khổ mà họ lo sợ.

7. Ai sợ đau khổ thực sự đã chịu đựng đau khổ mà họ lo sợ.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

8. Cá bé sẽ phát triển thành cá lớn.

8. Cá bé sẽ phát triển thành cá lớn.,ngạn ngữ Pháp,ngạn ngữ hay,trích dẫn hay,Pháp,suy ngẫm,bài học cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp