15 người nổi tiếng có thể “đi xuyên thời gian”

Bạn đã từng xem “Back To The Future” chưa? Nếu có, bạn đã từng mơ ước mình có một cỗ máy để có thể đi xuyên thời gian đến bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn?

Với bạn đó chỉ là mơ ước, nhưng với 15 nhân vật nổi tiếng sau, điều đó dường như đã trở thành hiện thực. Họ có thể quay ngược trở về quá khứ chăng? Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những bức ảnh này:

Daniel Radcliffe

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Nicholas Cage

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Alec Baldwin

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Brad Pitt

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Jay Z

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

John Travolta

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Leonardo DiCaprio

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Mark Zuckerberg

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Peter Dinklage

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Robert Pattinson

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Michael Jackson

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Vladimir Putin

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Eddie Murphy

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Maggie Gyllenhaal

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Jennifer Lawrence

ảnh đi xuyên thời gian,giống nhau,người có gương mặt giống nhau,gương mặt giống nhau

Theo: thesun.co.uk