15 tác phẩm nghệ thuật độc đáo làm từ rác.

Trước những vấn đề về môi trường, một nghệ sĩ đường phố đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật 3D từ rác thải tái chế. Hãy cùng Ohay chiêm ngưỡng 15 tác phẩm này.

Trước những vấn đề về môi trường mà hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt, nghệ sĩ đường phố Artur Bordalo đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật 3D từ rác thải tái chế để truyền tải thông điệp giữ gìn môi trường sống đến mọi người. Cùng Ohay.tv chiêm ngưỡng những tác phẩm này nhé!

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

ảnh nghệ thuật,nghệ thuật đường phố,rác thải

Nguồn: boredpanda/ufunk