15 thời trang truyền thống đặc sắc toàn cầu.

Nón lá Việt Nam cũng nằm trong danh sách 15 thời trang truyền thống đặc sắc toàn cầu này đấy. Vậy bạn có thắc mắc 14 bộ còn lại là gì và đến từ nước nào không? Theo dõi ngay nhé!

,trang phục truyền thống,thời trang truyền thống exeterinternational.com