15 trích dẫn hay về cuộc sống giúp bạn suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ

Bạn gặp khó khăn và thất bại? Bạn mất niềm tin vào cuộc sống? 15 trích dẫn hay về cuộc sống dưới đây sẽ giúp bạn suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ, giúp bạn tự vực dậy niềm tin vào chính mình, vào con người và cuộc sống.

1. Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra đều là thật. - Pablo Picasso

1. Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng ra đều là thật. - Pablo Picasso,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

2. Số mệnh yêu thương những kẻ không sợ hãi. - James Russell Lowell

2. Số mệnh yêu thương những kẻ không sợ hãi. - James Russell Lowell,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

3. Bạn không thể xóa bỏ quá khứ. Thậm chí bạn cũng không thể thay đổi nó. Nhưng đôi khi cuộc sống trao cho bạn cơ hội để sửa chữa nó. - Ann Brashares

3. Bạn không thể xóa bỏ quá khứ. Thậm chí bạn cũng không thể thay đổi nó. Nhưng đôi khi cuộc sống trao cho bạn cơ hội để sửa chữa nó. - Ann Brashares,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

4. Mọi thứ đều chứa đựng điều kỳ diệu, thậm chí cả bóng tối và sự im lặng, và tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể bình thản. - Helen Keller

4. Mọi thứ đều chứa đựng điều kỳ diệu, thậm chí cả bóng tối và sự im lặng, và tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể bình thản. - Helen Keller,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

5. Tôi thích ăn, ngủ, uống và yêu. Tôi thích làm việc, đọc sách, học tập và thấu hiểu cuộc sống. - Langston Hughes

5. Tôi thích ăn, ngủ, uống và yêu. Tôi thích làm việc, đọc sách, học tập và thấu hiểu cuộc sống. - Langston Hughes,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

6. Quá nhiều người tiêu tiền để mua những thứ mà họ không cần chỉ để gây ấn tượng với những người mà họ không thích. – Will Rogers

6. Quá nhiều người tiêu tiền để mua những thứ mà họ không cần chỉ để gây ấn tượng với những người mà họ không thích. – Will Rogers ,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

7. Khía cạnh đáng buồn nhất của cuộc sống bây giờ là khoa học thu thập kiến ​​thức nhanh hơn so với xã hội thu thập trí tuệ. - Isaac Asimov

7. Khía cạnh đáng buồn nhất của cuộc sống bây giờ là khoa học thu thập kiến ​​thức nhanh hơn so với xã hội thu thập trí tuệ. - Isaac Asimov,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

8. Tôi thích giữ kín những chuyện buồn của riêng mình. Trời luôn tăm tối nhất trước lúc bình minh. - Florence Welch

8. Tôi thích giữ kín những chuyện buồn của riêng mình. Trời luôn tăm tối nhất trước lúc bình minh. - Florence Welch,trích dẫn hay về cuộc sống,câu nói hay về cuộc sống,tự vực dậy chính mình,mất niềm tin vào cuộc sống,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp