15 trích dẫn truyền cảm hứng của Mahatma Gandhi giúp bạn thay đổi suy nghĩ và cách sống

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn và 15 trích dẫn của Mahatma Gandhi dưới đây sẽ truyền cảm hứng tích cực, giúp bạn thay đổi suy nghĩ và cách sống.

Mohandas Karamchand Gandhi hay còn được gọi là Mahatma Gandhi, cha đẻ của Ấn Độ ngày nay. Bên cạnh vai trò chủ chốt trong phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ, ông còn là ánh sáng dẫn đường cho nhiều người trong những khía cạnh của cuộc sống, tôn giáo và tâm linh.

Hãy cùng Ohay suy ngẫm 15 trích dẫn truyền cảm hứng của Mahatma Gandhi dưới đây.

1. Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.

1. Hãy là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

2. "Một mắt đền một mắt" sẽ khiến cả thế giới mù lòa.

2. "Một mắt đền một mắt" sẽ khiến cả thế giới mù lòa.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

3. Không hành động, bạn chẳng thể đi đến đâu.

3. Không hành động, bạn chẳng thể đi đến đâu.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

4. Không ai có thể làm tổn thương tôi, trừ phi tôi cho phép.

4. Không ai có thể làm tổn thương tôi, trừ phi tôi cho phép.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

5. Thay đổi bản thân - Bạn đang tự kiểm soát.

5. Thay đổi bản thân - Bạn đang tự kiểm soát.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

6. Nhìn thấy mặt tốt của mọi người và giúp đỡ họ.

6. Nhìn thấy mặt tốt của mọi người và giúp đỡ họ.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

7. Hãy tiếp tục phát triển và tiến hóa.

7. Hãy tiếp tục phát triển và tiến hóa.,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,Mahatma Gandhi,câu nói hay,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp