150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 1)

Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang cần tài liệu ôn thi kết thúc học phần môn triết học đúng và gần sát nội dung thi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn!

,

1.   Khẳng định: “Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập đóng vai trò là hạt nhân của phép viện chứng” là khẳng định thế nào?

a. Khẳng định đúng

b. Khẳng định sai

2.   Kết nối cho đúng:

1.Quan điểm “siêu hình” về sự phát triểna.Là quá trình vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của tự nhiên, xã hội và tư duy.
2.Quan điểm biện chứng về sự phát triểnb.Là sự tăng lên một cách đơn thuần về lượng của các sự vật, hiện tượng mà không có thay đổi về chất.
 c.Là quá trình tiến lên liên tục, không có những bước quanh co phức tạp.

Đáp án: 1-b,c; 2-a

3.   “Độ” trong quy luật lượng- chất là gì?

a. Là sự chuyển hóa về chất

b. Là thời điểm tại đó diễn ra sự chuyển hóa về chất

c. Là sự thống nhất giữa chất và lượng. Là khoảng giới hạn mà ở đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật

4.   kết nối cho đúng

1.“Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại”a.Vạch ra khuynh hướng của sự vận động, phát triển
2.Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn)b.Vạch ra nguồn gốc, động lực bên trong của sự vận động, phát triển
3. Quy luật phủ định của phủ địnhc.cho biết phương thức, cách thức của vận động, phát triển

Đáp án: 1-c; 2-b; 3-a

5.   Kết nối cho đúng:

1.Phạm trù cái chunga.Là phạm trù chỉ những nét, những mặt, những thuộc tính chỉ có ở một kết cấu vật chất nhất định.
2.Phạm trù cái riêngb.Là phạm trù triết học dùng để chỉ một sự vật, một hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định tồn tại như một chỉnh thể tương đối độc lập
3.Phạm trù cái đơn nhấtc.chỉ những mặt, những thuộc tính chung không những có ở một sự vật, hiện tượng, kết cấu vật chất nhất định, mà nó còn được lặp lại trong nhiều

 Đáp án: 1-c; 2-b; 3-a

6.   Kết nối cho đúng:

1.Phương pháp biện chứnga.Xem xét sự vật, hiện tượng một cách tách biệt, cô lập, không liên hệ với nhau, không vận động, phát triển
2.Phương pháp siêu hìnhb.Xem xét sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ qua lại, trong sự vận động, trong sự phát sinh và tiêu vong của chúng.

Đáp án: 1- b; 2-a

7.   Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản trong xã hội TBCN thuộc loại mâu thuẫn gì?

a. Mâu thuẫn đối kháng

b. Mâu thuẫn bên ngoài

c.Mâu thuẫn không đối kháng

8. Nguyên lý nào là cơ sở lý luận của quan điểm phát triển (hay nguyên tắc phát triển) ?

a. Nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới.

b. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

c. Nguyên lý về sự phát triển

d. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn.

9 .Kết nối cho đúng:

Nguyên nhâna.Là phạm trù chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau gây ra biến đổi nhất định nào đó.
Kết quảb. Là phạm trù chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra.

Đáp án:1-a;2-b

10. Kết nối cho đúng:

1.Chủ nghĩa duy vật biện chứnga.Nhân thức là sự phán ánh trực quan, máy móc, sao chép nguyên xi trạng thái bất động của sự vật
2.Quan điểm duy vật siêu hìnhb.Nhận thức là sự hổi tưởng của linh hồn bất tử
3.Chủ nghĩa duy tâm khách quan (platon)c.Nhận thức là sự phán ánh thế giới, phản ánh sự vật hiện tượng trong thế giới một cách chủ động, tích cực, tự giác bởi con người

Đáp án: 1-c; 2-a;3-b

Vẫn Còn, Click để xem tiếp