150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 2)

Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang cần tài liệu ôn thi kết thúc học phần môn triết học đúng và gần sát nội dung thi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn! Dưới đây là những câu hỏi thuộc phần 2

,

Câu 31. Triết học Mác đã kế thừa có cải tạo nội dung gì trong triết học của Hê-ghen và Phoi-ơ-bắc (Phơ-bách)?

a. Phép biện chứng duy tâm của Hêghen và thế giới quan duy vật của Phoi-ơ-bắc 

b. Phép biện chứng của Phoi-ơ-bắc và thế giới quan duy vật của Hê-ghen

c. Phương pháp siêu hình trong triết học Phoi-ơ-bắc

>>Xem thêm: 150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 1)

Câu 32. Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ bao nhiêu

a. Thế kỷ XX

b.Thế kỷ XIX

c. Thế kỷ XVII

Câu 33. Mối quan hệ giữa ý thức với vật chất gọi là gì?

 A.Chủ nghĩa duy vật 

 B.Chủ nghĩa duy tâm 

 C.Vấnđề cơ bản của triết học 

 D. Nhận thức luận

Câu 34. Trình tự ra đời và tồn tại của 3 hình thức của chủ nghĩa duy vật ?

a. CNDV ngây thơ chất phác-->CNDV biện chứng-->CNDV siêu hình

b. CNDV ngây thơ chất phác-->CNDV siêu hình-->CNDV biện chứng

c. CNDV biện chứng-->CNDV siêu hình-->CNDV ngây thơ chất phác

Câu 35. Phương thức tồn tại của vật chất là gì?

A. Vận động 

B. Không gian 

C. Thời gian 

D. Phản ánh

Vẫn Còn, Click để xem tiếp