150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 3)

Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang cần tài liệu ôn thi kết thúc học phần môn triết học đúng và gần sát nội dung thi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn! Dưới đây là những câu hỏi thuộc phần 3

,

Câu 61. Kết nối cho đúng:

1.Hê-ghen a.Duy tâm khách quan
2.Phoiơbắc  b. Duy tâm chủ quan
3.Kant c.Duy vật nhân bản (cũng là nhà duy vật siêu hình)
4.Platon  

Đáp án: a-a;2-c;3-b;4-a

Câu 62. Thời kỳ cận đại (thế ky 17-18), phương pháp tư duy nào chi phối trong triết học?

a. phương pháp biện chứng

b. phương pháp siêu hình

Câu 63. Hiện tượng phóng xạ (tia x) được Rơn -ghen phát hiện ra bác bỏ quan điềm nào?

a. Nguyên tử là bất biến (tức với thành tựu này chứng minh nguyên tử có biến đổi)

b. NGuyên tử là nhỏ nhất (ức với thành tựu này chứng minh nguyên tử không phải nhỏ nhất)

Câu 64. Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất biểu hiện ở điều gì? (có thể chọn nhiều phương án)

a. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất

b. Quan hệ sản xuất quyết định lực lượng sản xuất

c. Quan hệ sản xuất tác động lực lượng sản xuất theo hai hướng

d. Lực lượng sản xuất tác động quan hệ sản xuất theo hai hướng

>>Xem thêm: 150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 2)

Câu 65.Yếu tố nào giữ vai trò quyết định sự vận động, phát triển, thay thế các hình thái-kinh tế xã hội?

a. Các yếu tố chủ quan

b. các quy luật khách quan

Vẫn Còn, Click để xem tiếp