16 Hình ảnh phản ánh chân thực xã hội hiện nay.

Những bức ảnh này phản ánh một cách chân thực nhất thế giới hiện tại, bạn có hiểu được ý nghĩa của chúng?

Những bức ảnh này phản ánh một cách chân thực nhất thế giới hiện tại, bạn có hiểu được ý nghĩa của chúng? 

1. Các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đang tẩy não bạn.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm

2. Mọi thứ đều không quan trọng bằng mạng xã hội và sống ảo.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm

3. Mỗi lời nói của bạn có thể bị thay đổi hoàn toàn qua các phương tiện truyền thông.ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm

4. Những đứa trẻ sinh ra đã bị áp đặt theo tôn giáo của người lớn xung quanh chúng.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm

5. Lòng tự trọng của con người được tính bằng số lượt like facebook.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm

6. Con người sống giả tạo với nhau.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


7. Hẹn hò gặp gỡ cũng không quan trọng bằng việc sống ảo.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


8. Con người bị giam cầm trong mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


9. Lợi nhuận của các doanh nghiệp và chiến tranh giữa các quốc gia quan trọng hơn việc cứu giúp con người lúc nguy khó.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


10. Thế hệ trẻ sống ảo nhiều hơn, không nhận ra giá trị của gia đình.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


11. Chính con người đang giết mẹ thiên nhiên.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


12. Chúng ta đang lãng phí thời gian của chính mình.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


13. Con người chịu sự điều khiển của các ham muốn.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


14. Cuộc sống đầy dẫy những người dối trá, nịnh nọt và 2 mặt.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


15. Mất trái tim = Không có tình yêu, con người chỉ như một món hàng hóa.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm


16. Sạc pin điện thoại quan trọng hơn sự sống của chính bản thân.

ảnh ảnh châm biếm,hiện thực cuộc sống,suy ngẫm