16 Hình xăm lấy cảm hứng từ những bộ phim

Bạn đã có một hình xăm lấy cảm hứng từ những bộ phim? Hãy bỏ phiếu cho hình xăm mà bạn yêu thích!

1.Winnie The Pooh

1.Winnie The Pooh,hình xăm

2.Harry Potter

2.Harry Potter,hình xăm

3.Alice's Aventures in Wonderland

3.Alice's Aventures in Wonderland,hình xăm

4.Hình xăm Harry Potter

4.Hình xăm Harry Potter,hình xăm

5.Where the Side Walk Ends

5.Where the Side Walk Ends,hình xăm

6.Hình xăm Matilda

6.Hình xăm Matilda,hình xăm

7.Don Quixote

7.Don Quixote,hình xăm

8.Where 's Waldo

8.Where 's Waldo,hình xăm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: hình xăm,