16 loại ô sáng tạo có thể bạn chưa bao giờ biết

Chiếc ô là vật dụng quan trọng cho mỗi chúng ta nếu phải đi ra đường vào những ngày trời mưa. Hãy làm cho thời gian chờ tạnh mưa không còn nhàm chán với những chiếc ô sáng tạo độc đáo sau đây

Chiếc ô là vật dụng quan trọng cho mỗi chúng ta nếu phải đi ra đường vào những ngày trời mưa. Hãy làm cho thời gian chờ tạnh mưa không còn nhàm chán với những chiếc ô sáng tạo độc đáo sau đây

1. Ô Internet

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


2. Ô giữ cốc

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


3. Các Siêu ô

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


4. Ô vai

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


5. Kính ô

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


6. Ô túi xách

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


7. Ô gươm

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô8. Ô bóng cây

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô

9. Ô điện

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


10. Ô cặp đôi

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


11.Ô thay đổi sắc màu

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


12. Ô súng nước

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


13. Ô ba lô

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


14. Ô người dơi

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


15. Ô đứng

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


16. Ô ghế đẩu

ảnh ô sáng tạo,chiếc ô,các loại ô


Hy vọng với những chiếc ô đầy màu sắc này các bạn sẽ cho chọn mình một chiếc ô để làm bạn đồng hành trong những ngày mưa.

Nguồn: Bored