17 bức bản đồ tượng trưng cho động vật và thiên nhiên vô cùng thú vị

DAU-DAW là một họa sĩ đồ họa sống ở Aarhus, Đan Mạch. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên anh dành tình yêu rất lớn cho động vật và thiên nhiên. Tình yêu ấy được thể hiện qua 17 bức bản đồ vô cùng thú vị dưới đây. Mời các bạn cùng thưởng thức.

#1 Ursidae - Vùng đất của gấu trúc

#1 Ursidae - Vùng đất của gấu trúc,bản đồ,động vật,thiên nhiên

#2 Felidae - Vùng đất của Sư tử

#2 Felidae - Vùng đất của Sư tử,bản đồ,động vật,thiên nhiên

#3 Strigiformes - Vùng đất của cú

#3 Strigiformes - Vùng đất của cú,bản đồ,động vật,thiên nhiên

#4 Vùng đất của Monstera

#4 Vùng đất của Monstera,bản đồ,động vật,thiên nhiên

#5 Ailuridae - Vùng đất của gấu trúc đỏ

#5 Ailuridae - Vùng đất của gấu trúc đỏ,bản đồ,động vật,thiên nhiên


#6 Giraffoidea - Vùng đất của hươu cao cổ

#6 Giraffoidea - Vùng đất của hươu cao cổ,bản đồ,động vật,thiên nhiên

#7 Accipitridae - Vùng đất của đại bàng

#7 Accipitridae - Vùng đất của đại bàng,bản đồ,động vật,thiên nhiên

#8 Anatidae - Vùng đất của thiên nga

#8 Anatidae - Vùng đất của thiên nga,bản đồ,động vật,thiên nhiên


#9 Mustelidae - Vùng đất của rái cá

#9 Mustelidae - Vùng đất của rái cá,bản đồ,động vật,thiên nhiên

Vẫn Còn, Click để xem tiếp