17 bức hình châm biếm sâu cay thực trạng thế giới mà chúng ta đang sống

Thực trạng thế giới mà chúng ta đang sống được miêu tả đầy châm biếm và sâu sắc bằng những hình ảnh mà có lẽ khi xem bạn sẽ phải dừng lại đôi chút để ngẫm nghĩ và tự hỏi: Thế giới của chúng ta đang dần tệ đến mức này sao?

Ốc đảo cuối cùng

Ốc đảo cuối cùng,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Khi thế giới dần đổ nát bởi chính những hành động của con người, chúng ta sẽ tranh giành đến cùng nơi sinh sống của các loài động vật? 

Nhà tù chính trị

Nhà tù chính trị,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Nơi chôn vùi tiếng nói của con người 

Những "anh hùng" bàn phím

Những "anh hùng" bàn phím,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Có mấy ai dám đứng lên đấu tranh thay vì chỉ thể hiện những lời lẽ anh hùng trên mạng xã hội? 

Con người hiện đại

Con người hiện đại,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Chúng ta đang bị "cầm tù" bởi chính những thứ chúng ta tạo ra

Di cư

Di cư,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Khi sự cạnh tranh đang dần trở nên quá khắc nghiệt 

Hãy theo tôi

Hãy theo tôi,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Cuộc sống "thực" của chúng ta đang dần phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội "ảo"

Tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Người đàn ông mất đầu

Người đàn ông mất đầu,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Có phải chúng ta đang dần mất trí và giẫm đạp lên chính thế giới của mình để sống? 

Phản đối chiến tranh

Phản đối chiến tranh,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp