17 trích dẫn hay về cuộc sống giúp bạn thay đổi suy nghĩ và cách sống - P3

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn và những trích dẫn dưới đây sẽ truyền cảm hứng tích cực, giúp bạn thay đổi suy nghĩ và cách sống.

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn và những trích dẫn dưới đây sẽ truyền cảm hứng tích cực, giúp bạn thay đổi suy nghĩ và cách sống.

1. Lý do mà mọi người chống lại sự thay đổi là vì họ chỉ chú ý vào những gì họ phải từ bỏ thay vì những gì họ có thể đạt được.

1. Lý do mà mọi người chống lại sự thay đổi là vì họ chỉ chú ý vào những gì họ phải từ bỏ thay vì những gì họ có thể đạt được.,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

2. Thất bại là một trạng thái của trí não; không ai bị đánh bại cho đến khi thất bại được chấp nhận như một thực tế. - Lý Tiểu Long

2. Thất bại là một trạng thái của trí não; không ai bị đánh bại cho đến khi thất bại được chấp nhận như một thực tế. - Lý Tiểu Long,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

3. Mỗi ngày bạn đều có một sự lựa chọn. Tôi lựa chọn để cảm thấy may mắn. Tôi lựa chọn để cảm thấy biết ơn. Tôi lựa chọn để được vui vẻ. Tôi lựa chọn để được hạnh phúc.

3. Mỗi ngày bạn đều có một sự lựa chọn. Tôi lựa chọn để cảm thấy may mắn. Tôi lựa chọn để cảm thấy biết ơn. Tôi lựa chọn để được vui vẻ. Tôi lựa chọn để được hạnh phúc.,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

4. Một khoảnh khắc hiểu lầm vô cùng nguy hiểm, nó khiến chúng ta quên hàng trăm khoảnh khắc yêu thương đã trải qua cùng nhau chỉ trong vòng một phút.

4. Một khoảnh khắc hiểu lầm vô cùng nguy hiểm, nó khiến chúng ta quên hàng trăm khoảnh khắc yêu thương đã trải qua cùng nhau chỉ trong vòng một phút.,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

5. Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi họ mới được chôn cất. - Benjamin Franklin

5. Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi họ mới được chôn cất. - Benjamin Franklin,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

6. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể nhìn thấy.

6. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe thấy và người mù có thể nhìn thấy.,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

7. Đôi khi tâm trí của bạn cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những gì trái tim bạn vốn hiểu rõ.

7. Đôi khi tâm trí của bạn cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những gì trái tim bạn vốn hiểu rõ.,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

8. Không chất độc nào có thể giết một người có suy nghĩ tích cực và không có loại thuốc nào có thể cứu chữa một người có suy nghĩ tiêu cực.

8. Không chất độc nào có thể giết một người có suy nghĩ tích cực và không có loại thuốc nào có thể cứu chữa một người có suy nghĩ tiêu cực.,câu nói truyền cảm hứng,trích dẫn hay,bài học cuộc sống,câu nói hay

Vẫn Còn, Click để xem tiếp