18 bức ảnh chứng minh sự lười biếng là không giới hạn

Ai cũng đều có máu lười trong người nhưng các trường hợp dưới đây thực sự đa nâng cấp độ lười lên một tầm cao mới.

1.Quá mỏi mệt vì phải ngồi xem máy tính

1.Quá mỏi mệt vì phải ngồi xem máy tính,

2. Vòng qua cho đỡ mất công

2. Vòng qua cho đỡ mất công,

3. Bảo sao mà béo thế

3. Bảo sao mà béo thế,

4. Đứng thôi cũng là cực hình

4. Đứng thôi cũng là cực hình,

5. Chỉ có một đoạn ngắn mà thôi

5. Chỉ có một đoạn ngắn mà thôi,

6. Ko còn gì để mà nói

6. Ko còn gì để mà nói,

7. Không thèm rửa xe luôn

7. Không thèm rửa xe luôn,

8. Cứu hỏa thì cũng phải từ từ

8. Cứu hỏa thì cũng phải từ từ,

9. Thoải mái quá

9. Thoải mái quá,

10. Khi kẻ lười đổ xăng

10. Khi kẻ lười đổ xăng,

11.Kể ra thì trông cũng hay

11.Kể ra thì trông cũng hay,

12. Việc ngẩng dầu cũng rất vất vả

12. Việc ngẩng dầu cũng rất vất vả,

13. Trang bị thật tối tân

13. Trang bị thật tối tân,

14. Há miệng chờ sung

14. Há miệng chờ sung,

15. Đỡ phải cầm cốc nước lên

15. Đỡ phải cầm cốc nước lên,

16. Những kẻ lười thường có sự sáng tạo phi thường

16. Những kẻ lười thường có sự sáng tạo phi thường,

17. Quả là mọt bộ óc thiên tài

17. Quả là mọt bộ óc thiên tài,

18. Chỉ vài bước chân thôi mà

18. Chỉ vài bước chân thôi mà,

Ảnh:Blogtin.com

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây