18 bức tranh biếm họa sâu cay nhất về nạn tham nhũng

"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất

"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này." ( Chủ tịch nước Trương Tấn Sang)

1. VẶT TẤT

Cái cò, cái vạc, cái nông
Cùng đến xin việc vặt lông cái nào
Vặt lông tất cả cho tao
Đã đến xin việc con nào cũng chơi

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa


ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

2. PHONG BÌ

Tài sao một cái phong bì
Gặp ai cứ thế việc gì cũng xong
Cà kê chớ có dài dòng
“Phép tiên” nay đã nằm trong phong bì

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa


ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

3. XƯA NAY

Ngày xưa tham nhũng phiền hà
Xi măng, sắt thép, lợn gà kềnh cang
Bây giờ tiền tỷ nhẹ nhàng
Liếc qua dự án bạc vàng về theo.

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

4. LƯƠNG

Lương ông một tháng bao nhiêu?

Nhà lầu, mái chóp cao siêu mấy tòa

Phải chăng là của ông bà

Để cho ông hưởng, hay là của dân?

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa


5. SỐNG

Đời sống ông gấp trăm lần

Các nhà doanh nghiệp tảo tần bán buôn

Kinh tế ông chẳng có nguồn

Tiền sài như nước, vợ con khinh người


ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

6. THAM NHŨNG LÀ AI?

Tham nhũng là ai ?

   Tham nhũng là quan

    Dẫu gác tía lầu vàng

              Làm quan thì tham nhũng !

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa

ảnh tham nhũng,nạn tham nhũng,châm biếm,tranh biếm họa,phong bì,tham tài,ảnh châm biếm,ảnh biếm họa


XIN KẾT:   

Tham tài là lũ bất nhân

Sâu dân mọt nước phải cần bỏ đi.