18 sự thật thú vị về mồ hôi có thể bạn chưa biết

Bạn có biết nơi nào có nhiều tuyến mồ hôi nhất trong cơ thể? Đàn ông và phụ nữ ai sẽ đổ nhiều mồ hôi hơn? Mồ hôi của đàn ông và phụ nữ thì có gì khác nhau? Tất cả sẽ được giải đáp trong 18 sự thật thú vị về mồ hôi dưới đây.

Bạn có biết nơi nào có nhiều tuyến mồ hôi nhất trong cơ thể hoặc nơi nào có ít tuyến mồ hôi nhất? Đàn ông và phụ nữ ai sẽ đổ nhiều mồ hôi hơn? Mồ hôi của đàn ông và phụ nữ thì có gì khác nhau? Tất cả sẽ được giải đáp trong 18 sự thật thú vị về mồ hôi dưới đây.

1. Một người trung bình có 2,6 triệu tuyến mồ hôi trong cơ thể.

1. Một người trung bình có 2,6 triệu tuyến mồ hôi trong cơ thể.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

2. Tuyến mồ hôi tập trung nhiều nhất ở lòng bàn chân và ít nhất là ở trên lưng chúng ta.

2. Tuyến mồ hôi tập trung nhiều nhất ở lòng bàn chân và ít nhất là ở trên lưng chúng ta.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

3. Khoảng 3% dân số bị tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis) hoặc đổ mồ hôi quá nhiều.

3. Khoảng 3% dân số bị tăng tiết mồ hôi (hyperhidrosis) hoặc đổ mồ hôi quá nhiều.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

4. Bản thân mồ hôi không có mùi. Các vi khuẩn trên da hòa quyện với nó và tạo ra mùi cơ thể.

4. Bản thân mồ hôi không có mùi. Các vi khuẩn trên da hòa quyện với nó và tạo ra mùi cơ thể.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

5. Mồ hôi của đàn ông mặn hơn so với phụ nữ và trung bình họ cũng đổ mồ hôi nhiều hơn 40% so với phụ nữ.

5. Mồ hôi của đàn ông mặn hơn so với phụ nữ và trung bình họ cũng đổ mồ hôi nhiều hơn 40% so với phụ nữ.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

6. Người ăn chay có mùi mồ hôi dễ chịu hơn.

6. Người ăn chay có mùi mồ hôi dễ chịu hơn.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

7. Phụ nữ có nhiều tuyến mồ hôi hơn đàn ông.

7. Phụ nữ có nhiều tuyến mồ hôi hơn đàn ông.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

8. Mồ hôi do căng thẳng có mùi tệ nhất.

8. Mồ hôi do căng thẳng có mùi tệ nhất.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

9. Vận động viên có thể đổ mồ hôi từ 2 - 6% trọng lượng cơ thể.

9. Vận động viên có thể đổ mồ hôi từ 2 - 6% trọng lượng cơ thể.,mồ hôi,đổ mồ hôi,sự thật thú vị,sự thật kỳ lạ,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

Vẫn Còn, Click để xem tiếp