18 trích dẫn hay về cuộc sống bạn không nên bỏ qua

Hãy cùng đọc và cùng suy ngẫm 18 trích dẫn hay về cuộc sống với Ohay nhé.

Có những trích dẫn khá hài hước, lại có những trích dẫn bạn không thể hiểu hết ý nghĩa trong lần đọc đầu tiên. Hãy cùng đọc và cùng suy ngẫm 18 trích dẫn hay này với Ohay nhé.

1. Cuộc sống là một con tàu đắm, nhưng chúng ta không được quên cất tiếng hát trên những chiếc thuyền cứu hộ. - Voltaire

1. Cuộc sống là một con tàu đắm, nhưng chúng ta không được quên cất tiếng hát trên những chiếc thuyền cứu hộ. - Voltaire,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

2. Điều khó nhất để học trong đời là phân biệt chiếc cầu nào để đi qua và chiếc cầu nào để đốt bỏ. - David Russell

2. Điều khó nhất để học trong đời là phân biệt chiếc cầu nào để đi qua và chiếc cầu nào để đốt bỏ. - David Russell,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

3. Nơi vắng vẻ là một nơi tốt để viếng thăm nhưng lại là một nơi nghèo nàn để ở lại. - Josh Billings

3. Nơi vắng vẻ là một nơi tốt để viếng thăm nhưng lại là một nơi nghèo nàn để ở lại. - Josh Billings,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

4. Cuộc sống sẽ thu hẹp hoặc mở rộng tương ứng với lòng dũng cảm của một người. - Anaïs Nin

4. Cuộc sống sẽ thu hẹp hoặc mở rộng tương ứng với lòng dũng cảm của một người. - Anaïs Nin,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

5. Luôn vay tiền từ một người bi quan. Anh ta sẽ không mong nó được trả lại. - Oscar Wilde

5. Luôn vay tiền từ một người bi quan. Anh ta sẽ không mong nó được trả lại. - Oscar Wilde,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

6. Sau lưng mỗi người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ đang trợn mắt. - Jim Carrey

6. Sau lưng mỗi người đàn ông vĩ đại là một người phụ nữ đang trợn mắt. - Jim Carrey,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống7. Những điều tuyệt vời được thực hiện khi đàn ông và núi gặp nhau chứ không phải bằng cách xô đẩy trên đường phố. - William Blake

7. Những điều tuyệt vời được thực hiện khi đàn ông và núi gặp nhau chứ không phải bằng cách xô đẩy trên đường phố. - William Blake,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

8. Nếu bạn ăn cắp từ một tác giả, đó chính là đạo văn. Nếu bạn ăn cắp từ nhiều tác giả, đó chính là nghiên cứu. - Wilson Mizner

8. Nếu bạn ăn cắp từ một tác giả, đó chính là đạo văn. Nếu bạn ăn cắp từ nhiều tác giả, đó chính là nghiên cứu. - Wilson Mizner,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

9. Một ngày nào đó sẽ có người bước vào cuộc sống của bạn và khiến bạn nhận ra tại sao nó chưa bao giờ tốt đẹp thế với bất kỳ ai khác. - Khuyết danh

9. Một ngày nào đó sẽ có người bước vào cuộc sống của bạn và khiến bạn nhận ra tại sao nó chưa bao giờ tốt đẹp thế với bất kỳ ai khác. - Khuyết danh,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm,bài học cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp