Thu Hải Đường 4 năm trước

19 điểm khác biệt của một người trước và sau khi thành công

Tầm nhìn, cách nhìn người, cách lắng nghe, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề... có rất nhiều sự thay đổi trước và sau khi bạn thành công!

Tầm nhìn, cách nhìn người, cách lắng nghe, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề... có rất nhiều sự thay đổi trước và sau khi bạn thành công!

1. Tầm nhìn

Mô tả hình ảnh

2. Cách nhìn người

Mô tả hình ảnh

3. Cách lắng nghe

Mô tả hình ảnh

4. Cách làm việc

Mô tả hình ảnh

5. Cách nhìn vấn đề

Mô tả hình ảnh

[qctrai]

6. Cách tìm trọng điểm

Mô tả hình ảnh

7. Năng lực chấp hành

Mô tả hình ảnh

8. Sự tự tin

Mô tả hình ảnh

9. Cá tính

Mô tả hình ảnh

10. Gắn kết

Mô tả hình ảnh

11. Tầm ảnh hưởng

Mô tả hình ảnh

12. Đối diện với vấn đề phức tạp

Mô tả hình ảnh

13. Đối mặt với thung lũng

Mô tả hình ảnh

14. Cách quản lý tài sản

Mô tả hình ảnh

 [qcngang]

15. Cách nhìn nhận về tiền bạc

Mô tả hình ảnh

16. Thị lực

Mô tả hình ảnh

17. Thể hình

Mô tả hình ảnh

18. Những mối quan hệ từng tốt đẹp, bạn bắt buộc phải...

Mô tả hình ảnh

19. Những việc rất muốn làm, song không thể không...

Mô tả hình ảnh

Nguồn: Sohu.com

Dịch: Hải Đường - Ohay TV

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...