19 điểm khác biệt của một người trước và sau khi thành công

Tầm nhìn, cách nhìn người, cách lắng nghe, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề... có rất nhiều sự thay đổi trước và sau khi bạn thành công!

Tầm nhìn, cách nhìn người, cách lắng nghe, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề... có rất nhiều sự thay đổi trước và sau khi bạn thành công!

1. Tầm nhìn

ảnh thành công,sự khác biệt

2. Cách nhìn người

ảnh thành công,sự khác biệt

3. Cách lắng nghe

ảnh thành công,sự khác biệt

4. Cách làm việc

ảnh thành công,sự khác biệt

5. Cách nhìn vấn đề

ảnh thành công,sự khác biệt

6. Cách tìm trọng điểm

ảnh thành công,sự khác biệt

7. Năng lực chấp hành

ảnh thành công,sự khác biệt

8. Sự tự tin

ảnh thành công,sự khác biệt

9. Cá tính

ảnh thành công,sự khác biệt

10. Gắn kết

ảnh thành công,sự khác biệt

11. Tầm ảnh hưởng

ảnh thành công,sự khác biệt

12. Đối diện với vấn đề phức tạp

ảnh thành công,sự khác biệt

13. Đối mặt với thung lũng

ảnh thành công,sự khác biệt

14. Cách quản lý tài sản

ảnh thành công,sự khác biệt

 

15. Cách nhìn nhận về tiền bạc

ảnh thành công,sự khác biệt

16. Thị lực

ảnh thành công,sự khác biệt

17. Thể hình

ảnh thành công,sự khác biệt

18. Những mối quan hệ từng tốt đẹp, bạn bắt buộc phải...

ảnh thành công,sự khác biệt

19. Những việc rất muốn làm, song không thể không...

ảnh thành công,sự khác biệt

Nguồn: Sohu.com

Dịch: Hải Đường - Ohay TV

  • Bài liên quan: thành công, sự khác biệt,