2 hành động đơn giản tiết lộ tính cách của bạn

Đây là một trắc nghiệm tính cách có nguồn gốc từ Nhật Bản (USA UNO SANO URANA) bao gồm hai nhiệm vụ khá đơn giản.

Phương pháp này sử dụng hai động tác đơn giản để tìm hiểu xem một người sử dụng não trái (tuần tự logic, phân tích, ngôn ngữ) hay não phải (cảm xúc, trực quan, sáng tạo) để xử lý thông tin và đưa ra các hành động.

Bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy nhỏ để ghi kết quả. Lưu ý các hành động này cần được thực hiện một cách tự nhiên, không chủ ý.

1. Hành động 1: Đan các ngón tay của hai bàn tay vào nhau.

1. Hành động 1: Đan các ngón tay của hai bàn tay vào nhau.,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm tính cách,đoán tính cách

Ghi U nếu ngón tay cái của bàn tay trái nằm trên

Ghi SA nếu ngón tay cái bàn tay phải nằm trên.

2. Hành động 2: Khoanh hai tay trước ngực

2. Hành động 2: Khoanh hai tay trước ngực ,trắc nghiệm vui,trắc nghiệm tính cách,đoán tính cách

Ghi U nếu cánh tay phải nằm  trên 

Ghi SA nếu cánh tay trái nằm trên

Tổng hợp kết quả và xem đáp án ở phần 2

Vẫn Còn, Click để xem tiếp