20 bức ảnh cho thấy sự khác nhau giữa năm 2006 và 2016

Chỉ trong 10 năm, mọi thứ thay đổi đến kinh ngạc. Hãy xem Miley Cyrus, Justin Bieber ngày ấy và bây giờ như thế nào!

,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Chỉ trong 10 năm, mọi thứ thay đổi đến kinh ngạc!

1. Chụp ảnh tự sướng năm 2006:

1. Chụp ảnh tự sướng năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Chụp ảnh tự sướng năm 2016

Chụp ảnh tự sướng năm 2016,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

2. Thời trang năm 2006:

2. Thời trang năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Thời trang năm 2016

Thời trang năm 2016,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

3. Miley Cyrus năm 2006:

3. Miley Cyrus năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Miley Cyrus năm 2016:

Miley Cyrus năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

4. Kiểu tóc nam năm 2006:

4. Kiểu tóc nam năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Kiểu tóc nam năm 2016:

Kiểu tóc nam năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

5. Đi dạo năm 2006:

5. Đi dạo năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Đi đạo năm 2016:

Đi đạo năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

6. Facebook năm 2006:

6. Facebook năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Facebook năm 2016:

Facebook năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

7. Zac Efron năm 2006:

7. Zac Efron năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Zac Efron năm 2016:

Zac Efron năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

8. Nhuộm tóc năm 2006:

8. Nhuộm tóc năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Nhuộm tóc năm 2016:

Nhuộm tóc năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

9. Snacks năm 2006:

9. Snacks năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Snacks năm 2016:

Snacks năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

10. Justin Bieber năm 2006:

10. Justin Bieber năm 2006:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Justin Bieber năm 2016:

Justin Bieber năm 2016:,2006 vs 2016,thay đổi sau 10 năm,ảnh vui,sự thay đổi

Nguồn ảnh và thông tin: Buzzfeed