Top 20 bức ảnh phong cảnh đẹp nhất thế giới 2015

Theo Paul Almasy - một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới, tác phẩm 20 bức ảnh phong cảnh dưới đây được xếp vào một trong những bức ảnh đẹp nhất thế giới năm 2015.

Theo Paul Almasy - một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới, tác phẩm 20 bức ảnh phong cảnh dưới đây được xếp vào một trong những bức ảnh đẹp nhất thế giới năm 2015. Những bức ảnh lột tả chân thực tính cách của người chụp và hơn hết nó đem lại cái hồn rất khô khan của phong cảnh, nơi những nghệ sĩ được thể hiện cảm xúc và giấc mơ mãnh liệt về cảm hứng bất tận thiên nhiên: 

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh

ảnh Paul Almasy,ảnh phong cảnh đẹp,ảnh phong cảnh,nhiếp ảnh