20 bức hình về triết lý cuộc sống khiến bạn phải suy ngẫm

Dưới đây là 20 bức hình ẩn chứa những triết lý cuộc sống đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Hãy cùng xem và rút ra cho mình những triết lý hay các bạn nhé!

1. Tham vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

1. Tham vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

2. Thà thắp lên ngọn nến, còn hơn cứ mải miết chửi rủa bóng tối, ánh sáng nằm trong tay chúng ta.

2. Thà thắp lên ngọn nến, còn hơn cứ mải miết chửi rủa bóng tối, ánh sáng nằm trong tay chúng ta.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

3. Khi cười nhạo người khác, tốt nhất hãy nhìn xuống chân mình.

3. Khi cười nhạo người khác, tốt nhất hãy nhìn xuống chân mình.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

4. Nếu bạn cứ chỉ trỏ sau lưng tôi, vậy thì chỉ có thể nói rằng, tôi sống rực rỡ hơn bạn nhiều.

4. Nếu bạn cứ chỉ trỏ sau lưng tôi, vậy thì chỉ có thể nói rằng, tôi sống rực rỡ hơn bạn nhiều.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

5. Đừng có lúc nào cũng cảm thấy mình bị xem nhẹ, hãy hỏi bản thân xem mình có phân lượng nào hay không trước đã.

5. Đừng có lúc nào cũng cảm thấy mình bị xem nhẹ, hãy hỏi bản thân xem mình có phân lượng nào hay không trước đã.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

6. Điều đáng buồn trên đời, chính là ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ làm điếc.

6. Điều đáng buồn trên đời, chính là ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ làm điếc.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

7. Song song với việc làm tổn hại đến lợi ích của người khác, là làm tổn thương đến chính bản thân mình.

7. Song song với việc làm tổn hại đến lợi ích của người khác, là làm tổn thương đến chính bản thân mình.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

8. Làm nhiều một chút, cơ hội sẽ đến.

8. Làm nhiều một chút, cơ hội sẽ đến.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

9. Đối thủ lớn nhất trong cuộc đời bạn chính là bản thân bạn.

9. Đối thủ lớn nhất trong cuộc đời bạn chính là bản thân bạn.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

10. Cùng là một tảng đá, ở trước mặt kẻ yếu, nó sẽ là tảng đá ngáng chân; ở trước mặt kẻ mạnh, nó lại là tảng đá kê chân.

10. Cùng là một tảng đá, ở trước mặt kẻ yếu, nó sẽ là tảng đá ngáng chân; ở trước mặt kẻ mạnh, nó lại là tảng đá kê chân.,triết lý,cuộc đời,cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp