20+ hình ảnh có sức mạnh phê phán hơn vạn lời nói về xã hội hiện đại

Hoàn hảo đó là tính từ cho xã hội mơ ước. Còn xã hội hiện đại đầy những điên dại thì được phơi bày trong những hình ảnh dưới đây. Hãy xem và suy ngẫm!

Xã hội hiện đại chúng ta đang sống chưa phải là hoàn hảo. Còn rất rất nhiều điều bất cập mà chúng ta đang phải đối mặt và giải quyết. Al Margen, một họa sỹ nổi tiếng người  Argentina, đã tạo ra các bản vẽ để minh hoạ cho những thiếu sót trong thời đại ngày nay. 

Những hình ảnh ấn tượng được hoạ sĩ này tạo ra có sức mạnh phê phán lớn hơn nhiều những từ ngữ khiến người xem phải lắng mình một chút để suy ngẫm. Mời các bạn cùng xem!

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

,ảnh biếm họa,hiện thực cuộc sống,Al Margen

Vẫn Còn, Click để xem tiếp