20 khoảnh khắc lịch sử có thể bạn chưa từng được nhìn thấy

Lịch sử luôn luôn là một đề tài thú vị để chúng ta nhìn lại và chứng kiến những sự kiện dẫn chúng ta đến hiện tại. Cùng Ohay TV nhìn lại 20 khoảnh khắc lịch sử đầy ấn tượng:

1. Binh sĩ Pakistan đang kiểm tra việc cắt bao quy đầu để xác định người Hindu trong chiến tranh giành độc lập của Bangladesh, vào năm 1971.

1. Binh sĩ Pakistan đang kiểm tra việc cắt bao quy đầu để xác định người Hindu trong chiến tranh giành độc lập của Bangladesh, vào năm 1971.,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

2. Netaji Subhash Chandra Bose gặp Hitler năm 1940

2. Netaji Subhash Chandra Bose gặp Hitler năm 1940,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

3. Một trong những cửa hàng đầu tiên của McDonald

3. Một trong những cửa hàng đầu tiên của McDonald,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

4. Phoolan Devi, Nữ tướng cướp của Ấn Độ, vào đầu năm 1980.

4. Phoolan Devi, Nữ tướng cướp của Ấn Độ, vào đầu năm 1980.,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

5. tấm áp phích án tử của Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru và những người khác vào năm 1930.

5. tấm áp phích án tử của Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru và những người khác vào năm 1930.,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

6. Che Guevara đến Ấn Độ và gặp Jawaharlal Nehru năm 1959

6. Che Guevara đến Ấn Độ và gặp Jawaharlal Nehru năm 1959,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

7. Adolf Hitler gặp Đức Giáo Hoàng Pius XI vào năm 1935.

7. Adolf Hitler gặp Đức Giáo Hoàng Pius XI vào năm 1935.,khoảnh khắc lịch sử,ấn tượng lịch sử

Vẫn Còn, Click để xem tiếp