20 ngạn ngữ Trung Quốc đáng suy ngẫm

Hãy cùng đọc và chiêm nghiệm 20 ngạn ngữ Trung Quốc đáng suy ngẫm dưới đây, bạn sẽ rút ra được rất nhiều bài học cuộc sống cho riêng mình.

1. Một chút hương thơm bám vào bàn tay vừa tặng hoa.

1. Một chút hương thơm bám vào bàn tay vừa tặng hoa.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

2. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.

2. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

3. Nếu không muốn ai biết thì đừng làm.

3. Nếu không muốn ai biết thì đừng làm.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

4. Muốn kiểm tra độ sâu của một dòng nước, đừng bao giờ dùng cả hai chân.

4. Muốn kiểm tra độ sâu của một dòng nước, đừng bao giờ dùng cả hai chân.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

5. Kẻ ngốc đánh giá người khác bằng những món quà họ tặng hắn.

5. Kẻ ngốc đánh giá người khác bằng những món quà họ tặng hắn.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

6. Ngọc không mài không sáng, người không hoàn thiện nếu không kinh qua thử thách.

6. Ngọc không mài không sáng, người không hoàn thiện nếu không kinh qua thử thách.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

7. Một con chim không hót vì nó có câu trả lời. Nó hót vì có tiếng hót.

7. Một con chim không hót vì nó có câu trả lời. Nó hót vì có tiếng hót.,ngạn ngữ Trung Quốc,suy ngẫm,bài học cuộc sống,ngạn ngữ hay,câu nói hay,danh ngôn

Vẫn Còn, Click để xem tiếp