20 phát ngôn bá đạo khiến bạn cười không nhặt nổi mồm

Mời các bạn cùng Ohay thư giãn cuối tuần với 20 phát ngôn bá đạo khiến bạn cười không nhặt nổi mồm dưới đây.

1. Cuộc đời này quá ngắn, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

1. Cuộc đời này quá ngắn, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.,phát ngôn hay,phát ngôn hài,phát ngôn bá đạo,cười không nhặt nổi mồm

2. Nhiều lúc tôi ước mình là một con chim để có thể bay qua đầu ai đó và... ị lên đầu họ.

2. Nhiều lúc tôi ước mình là một con chim để có thể bay qua đầu ai đó và... ị lên đầu họ.,phát ngôn hay,phát ngôn hài,phát ngôn bá đạo,cười không nhặt nổi mồm

3. Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi... bạn dọn dẹp phòng mình.

3. Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi... bạn dọn dẹp phòng mình.,phát ngôn hay,phát ngôn hài,phát ngôn bá đạo,cười không nhặt nổi mồm

4. Ban ngày, tôi không bao giờ tin có ma. Ban đêm, tôi quả thật mở rộng tầm mắt!

4. Ban ngày, tôi không bao giờ tin có ma. Ban đêm, tôi quả thật mở rộng tầm mắt!,phát ngôn hay,phát ngôn hài,phát ngôn bá đạo,cười không nhặt nổi mồm

5. Có thể cho tôi mượn một nụ hôn không? Tôi hứa sẽ trả lại!

5. Có thể cho tôi mượn một nụ hôn không? Tôi hứa sẽ trả lại!,phát ngôn hay,phát ngôn hài,phát ngôn bá đạo,cười không nhặt nổi mồm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp