20 phiên bản đời thực của các nhân vật hoạt hình Disney

20 bức ảnh dưới đây sẽ chứng minh sự giống nhau một cách thú vị giữa những người nổi tiếng và các nhân vật hoạt hình Disney. Thật không ngoa khi nói họ là phiên bản đời thực của những nhân vật hoạt hình đình đám này.

1. Rapunzel và Amanda Seyfried

1. Rapunzel và Amanda Seyfried,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

2. Dr. Facilier và Prince

2. Dr. Facilier và Prince,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

3. Tinker Bell và Michelle Williams

3. Tinker Bell và Michelle Williams,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

4. Mèo Cheshire và Nicki Minaj

4. Mèo Cheshire và Nicki Minaj,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

5. Hoàng tử Eric và Matt Bomer

5. Hoàng tử Eric và Matt Bomer,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

6. Bà tiên và Betty White

6. Bà tiên và Betty White,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

7. Pocahontas và Irene Bedard

7. Pocahontas và Irene Bedard,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng


8. Ariel và Isla Fisher

8. Ariel và Isla Fisher,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

9. Genie và Robin Williams

9. Genie và Robin Williams,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

10. Jasmine và Selena Gomez

10. Jasmine và Selena Gomez,phiên bản đời thực,nhân vật hoạt hình,Disney,người nổi tiếng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp