20 trích dẫn hay nhất về mẹ

Ohay gửi đến bạn 20 trích dẫn hay nhất về mẹ để bạn có thể một lần nhìn lại những hy sinh và tình thương bao la của mẹ, để suy ngẫm về trách nhiệm làm con và để yêu thương mẹ hơn mỗi ngày.

1. Mẹ hiểu tất cả những gì con không nói ra.

1. Mẹ hiểu tất cả những gì con không nói ra.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

2. Trái tim mẹ được làm bằng yêu thương.

2. Trái tim mẹ được làm bằng yêu thương.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

3. Không có món quà nào bạn dành cho mẹ có thể bằng món quà mẹ đã dành tặng bạn - đó chính là cuộc sống.

3. Không có món quà nào bạn dành cho mẹ có thể bằng món quà mẹ đã dành tặng bạn - đó chính là cuộc sống.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

4. Nhà là bất cứ nơi nào có mẹ.

4. Nhà là bất cứ nơi nào có mẹ.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

5. Mẹ chỉ nắm tay những đứa con trong một thời gian ngắn mà nắm giữ trái tim chúng suốt đời.

5. Mẹ chỉ nắm tay những đứa con trong một thời gian ngắn mà nắm giữ trái tim chúng suốt đời.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

6. Cuộc sống không đi kèm với một quyển sách hướng dẫn, nó đi kèm với một người mẹ.

6. Cuộc sống không đi kèm với một quyển sách hướng dẫn, nó đi kèm với một người mẹ.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

7. Khoảnh khắc một đứa trẻ ra đời cũng chính là khoảnh khắc người mẹ ra đời.

7. Khoảnh khắc một đứa trẻ ra đời cũng chính là khoảnh khắc người mẹ ra đời.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

8. Trái tim của mẹ sâu khôn cùng mà ở đáy tim bạn sẽ luôn tìm được sự tha thứ.

8. Trái tim của mẹ sâu khôn cùng mà ở đáy tim bạn sẽ luôn tìm được sự tha thứ.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

9. Một lần làm mẹ, suốt đời là mẹ. Giống như lái một chiếc xe đạp, bạn sẽ chẳng bao giờ quên.

9. Một lần làm mẹ, suốt đời là mẹ. Giống như lái một chiếc xe đạp, bạn sẽ chẳng bao giờ quên.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

10. Làm mẹ đòi hỏi sự kiên nhẫn, cưng chiều và rất nhiều lần bị dơ bẩn.

10. Làm mẹ đòi hỏi sự kiên nhẫn, cưng chiều và rất nhiều lần bị dơ bẩn.,trích dẫn hay về mẹ,mẹ yêu con,con yêu mẹ,sự hy sinh của mẹ,tình thương của mẹ,suy ngẫm,làm mẹ

Vẫn Còn, Click để xem tiếp