20 trích dẫn truyền cảm hứng giúp bạn sống ý nghĩa và tích cực hơn

Ngôn từ có sức mạnh vô cùng to lớn, tựa như một liều thuốc tinh thần động viên bạn mỗi khi gặp khó khăn, vấp ngã. Ohay xin gửi đến bạn 20 trích dẫn truyền cảm hứng giúp bạn sống ý nghĩa và tích cực hơn.

1. Phúc lành cho những ai có thể cho mà không nhớ và nhận được mà không quên.

1. Phúc lành cho những ai có thể cho mà không nhớ và nhận được mà không quên.,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

2. Khi bạn ngừng theo đuổi những thứ sai lầm, bạn đã cho những điều đúng một cơ hội để đuổi kịp bạn.

2. Khi bạn ngừng theo đuổi những thứ sai lầm, bạn đã cho những điều đúng một cơ hội để đuổi kịp bạn. ,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

3. Những trải nghiệm đắng cay thường ẩn giấu những điều hạnh phúc.

3. Những trải nghiệm đắng cay thường ẩn giấu những điều hạnh phúc.,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

4. Người thành công là người có thể đặt một nền móng vững chắc với những viên gạch mà người khác đã ném vào họ.

4. Người thành công là người có thể đặt một nền móng vững chắc với những viên gạch mà người khác đã ném vào họ.,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

5. Nếu bạn không định giá thời gian của mình, người khác cũng sẽ không.

5. Nếu bạn không định giá thời gian của mình, người khác cũng sẽ không.,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

6. Chỉ khi con sâu bướm nghĩ rằng thế giới đã kết thúc, chúng mới hóa thành một con bướm xinh đẹp.

6. Chỉ khi con sâu bướm nghĩ rằng thế giới đã kết thúc, chúng mới hóa thành một con bướm xinh đẹp.,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

7. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi, nhưng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với những ai bước ra ngoài và tìm kiếm chúng.

7. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi, nhưng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với những ai bước ra ngoài và tìm kiếm chúng.,câu nói hay,trích dẫn hay,trích dẫn truyền cảm hứng,sống ý nghĩa,sống tích cực,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp