20 trích dẫn về Mẹ siêu đúng, siêu hài, siêu dễ thương của Minions

Ohay gửi đến bạn 20 trích dẫn về Mẹ siêu đúng, siêu hài, siêu dễ thương của Minions. Có những trích dẫn khiến bạn bật cười, lại có những trích dẫn khiến bạn lắng lòng nghĩ suy về sự vất vả của mẹ.

1. Những bà mẹ! Không phải siêu anh hùng nào cũng mặc áo choàng cả đâu.

1. Những bà mẹ! Không phải siêu anh hùng nào cũng mặc áo choàng cả đâu.,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

2. Không có thứ gì thực sự mất đi cho đến khi mẹ bạn cũng không thể tìm thấy.

2. Không có thứ gì thực sự mất đi cho đến khi mẹ bạn cũng không thể tìm thấy.,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

3. Phía sau mỗi bà mẹ là một giỏ quần áo bẩn.

3. Phía sau mỗi bà mẹ là một giỏ quần áo bẩn.,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

4. Những bà mẹ cũng giống như những ông bố thôi! Chỉ có điều họ thông minh hơn!

4. Những bà mẹ cũng giống như những ông bố thôi! Chỉ có điều họ thông minh hơn!,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

5. Mẹ tớ nói hãy theo đuổi giấc mơ của con, thế là tớ quay trở lại giường!

5. Mẹ tớ nói hãy theo đuổi giấc mơ của con, thế là tớ quay trở lại giường!,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

6. Tớ có một bà mẹ vĩ đại và tớ yêu bà nhiều hơn và nhiều hơn nữa mỗi ngày.

6. Tớ có một bà mẹ vĩ đại và tớ yêu bà nhiều hơn và nhiều hơn nữa mỗi ngày.,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

7. Nếu một phụ nữ phát biểu và không ai lắng nghe tên bà ấy thì có lẽ đó là mẹ.

7. Nếu một phụ nữ phát biểu và không ai lắng nghe tên bà ấy thì có lẽ đó là mẹ.,trích dẫn về mẹ,Minions,câu nói hài,sự vất vả của mẹ,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp