21 ảnh biếm hoạ ấn tượng vạch trần mặt tối của xã hội hiện đại

Koren Shadmi là một họa sỹ tài năng người Mỹ, anh đã khắc họa ấn tượng mặt trái của xã hội hiện tại trong những tác phẩm của mình.
Chúng tôi ở OhayTV đã tổng hợp lại những hình ảnh minh hoạ đó và đặt ra những câu hỏi sâu sắc cho nhân loại.

Không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Một sự khởi đầu tồi tệ.

Một sự khởi đầu tồi tệ. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Đừng tiết lộ chuyện của bản thân cho người khác.

Đừng tiết lộ chuyện của bản thân cho người khác. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Khi nước được thay thế.

Khi nước được thay thế. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Tình yêu ở thế kỷ XXI.

Tình yêu ở thế kỷ XXI. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Một loại DNA mới.

Một loại DNA mới. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Làm thế nào để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng tiềm năng?

Làm thế nào để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng tiềm năng?,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Khi "thuỷ triều" lên và xuống.

Khi "thuỷ triều" lên và xuống. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Quan điểm về bán hàng.

Quan điểm về bán hàng. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Cái kết của nghề nghiệp.

Cái kết của nghề nghiệp. ,ảnh biếm họa,ảnh minh họa,hiện thực cuộc sống,xã hội hiện đại

Vẫn Còn, Click để xem tiếp