Thiên Đồng 2 năm trước

22 điều bị coi là bất hiếu với cha mẹ, làm con ai cũng nên biết

Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Do vậy, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Để tránh mắc vào tội này, bạn đừng bao giờ làm những điều bất hiếu sau đây:

Mỗi việc làm dưới đây được tính bằng đơn vị TỘI. Nếu tội của bạn lớn quá sẽ bị giảm thọ và đày xuống địa ngục. 

1.-Ăn uống không dành phần cho cha mẹ (mỗi lần một TỘI) 

2.-Khiến cha mẹ không có con cháu nối dõi tông đường bằng cách tự hủy hoại thân thể do trụy lạc (500 TỘI  ). Hoặc bị hành hình do phạm TỘI  (100 TỘI).

3.-Làm lợi cho vợ con nhưng gây tổn hại cho cha mẹ (100 TỘI).

4.-Khâm liệm cha mẹ vội vã qua loa (100 TỘI).

5.-Trì hoãn để  lâu việc mai táng cha mẹ (100 TỘI  ). 

6.-Khi cha mẹ đau ốm, không quan tâm chăm sóc (50 TỘI). 

7.-Biêu riếu TỘI lỗi cha mẹ (50 TỘI).

8.-Không cảnh báo cho cha mẹ thấy trước điều lầm lỗi (30 TỘI).

9.-Xúi dục cha mẹ làm điều quấy (20 TỘI).

10.-Nóng giận và ngược đãi cha mẹ (20 TỘI).

11.-Khinh bỉ bạc đãi người mà cha mẹ quý trọng (10 TỘI).

12.-Chán ghét ghê tởm cha mẹ già yếu tật nguyền (100 TỘI).

13.-Mắng cha mẹ người khác để rồi cha mẹ mình bị người ta mắng lại (10 TỘI).   

14.-Không phân chia tài sản cho cha mẹ (100 TỘI).

15.-Tranh chấp tài sản với cha mẹ (100 TỘI).

16.-Trách móc cha mẹ (10 TỘI).

17.-Mặt sưng mày sỉa với cha mẹ (10 TỘI).

18-Khiến cha mẹ đau khổ (100 TỘI).

19.-Khiến cha mẹ vất vả khó nhọc (100 TỘI). 

20.-Đi xa, để cha mẹ già một mình ở nhà (10 TỘI). 

21.-Thiếu sót với cha mẹ (mỗi lần 10 TỘI).

23.-Không kính trọng và không quan tâm cha mẹ (mỗi ngày một TỘI). 

Tội lỗi chớ kể lớn nhỏ, Trời đều biết cả và ghi chép vào sổ thiện ác, vào ngày [cuối] tháng có tiểu kết và cuối mỗi năm đều có đại kết. Cuối cùng sự tổng kết điểm số sẽ đưa đến một phần thưởng ở cõi lành hay hình phạt ở Địa ngục. 

* Bảng kê TỘI được dựa theo “Ngọc luật kim thiên” và các sách “Công quá cách”/thantienvietnam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...