22 hình ảnh cho thấy cuộc sống đã thay đổi rất nhiều!

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều từ lúc ta sinh ra và lớn lên. Hãy nhìn những hình ảnh dưới đây và cho biết cảm nhận của bạn về sự thay đổi đó.

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều từ lúc ta sinh ra và lớn lên. Hãy nhìn những hình ảnh dưới đây và cho biết cảm nhận của bạn về sự thay đổi đó.

1. Cách gửi thư:

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

2. Giáo viên của năm 1960 và 2010

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

3. Tivi và con người:

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

4. Điện thoại

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

5. Sự khác biệt
ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

6. Trước và sau khi có điện thoại thông minh

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

7. Kỹ xảo điện ảnh

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

8. Tiến hóa và triết học

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

9. Chơi game

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

10. Tập thể dục xưa và nay

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

11. Trước đó và bây giờ

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

12. Sinh nhật cũng khác xưa:

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

13. Thêm sự khác biệt về điện thoại

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

14. Các trò chơi

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

15. Trừng phạt xưa và nay

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

16. Tìm vàng - Tìm nước

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

17. Chia sẻ

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

18. Thế hệ smartphones

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

19. Thời trang quần qua các thời kì

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

20. Con người và máy tính

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

21. Sự sợ hãi cũng khác biệt

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi

22. Ăn uống cũng khác biệt

ảnh cuộc sống,thay đổi,khác biệt,cuộc sống thay đổi