22 mẫu danh thiếp sáng tạo sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên

Một tấm danh thiếp ấn tượng cũng góp phần quan trọng giúp bạn đạt được thành công. Dưới đây là 22 mẫu danh thiếp sáng tạo, thú vị và hài hước từ nhiều lĩnh vực sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.

Tiệm làm tóc

Tiệm làm tóc,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Tiệm cà phê

Tiệm cà phê,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Dịch vụ sửa chữa xe đạp

Dịch vụ sửa chữa xe đạp,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Huấn luyện viên cá nhân

Huấn luyện viên cá nhân,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Trung tâm Yoga

Trung tâm Yoga,danh thiếp sáng tạo,danh thiếp hài hước,card visit,sáng tạo,danh thiếp ấn tượng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp