23 hình ảnh kinh điển châm chọc nhân cách con người

Tranh minh họa của Eduardo Salles cho thấy một sự thật trần trụi của cuộc sống khiến không ít người ám ảnh khi xem chúng

Ngày trước một quyển sách giúp ta qua một ngày, giờ chỉ một chiếc điện thoại qua cả ngày đêm

Ngày trước một quyển sách giúp ta qua một ngày, giờ chỉ một chiếc điện thoại qua cả ngày đêm,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Tập thể hình vì bạn bè, Like Like nữa Like mãi

Tập thể hình vì bạn bè, Like Like nữa Like mãi,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

"Bè" xã giao: 3450, "Bạn" đến tham dự tang lễ mình: 1

 "Bè" xã giao: 3450, "Bạn" đến tham dự tang lễ mình: 1,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Trong sách đề cao vẻ đẹp tâm hồn của bạn, nhưng trang bìa đã tiết lộ hết thảy

Trong sách đề cao vẻ đẹp tâm hồn của bạn, nhưng trang bìa đã tiết lộ hết thảy,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Trái táo bị khuyết là trái táo có sâu

Trái táo bị khuyết là trái táo có sâu,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Mỗi một lần gạt thẻ cứ như bị đẩy lên "Đoạn đầu đài"

Mỗi một lần gạt thẻ cứ như bị đẩy lên "Đoạn đầu đài",hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Mỗi giây phút châm chú vào điện thoại chính là lãng phí thời gian cuộc đời mình

Mỗi giây phút châm chú vào điện thoại chính là lãng phí thời gian cuộc đời mình,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Lý tưởng và thực tế

Lý tưởng và thực tế,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Sự thật của câu chuyện hoàng tử và công chúa

Sự thật của câu chuyện hoàng tử và công chúa,hình ảnh kinh điển,suy ngẫm,ảnh châm biếm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp